νέα – δημοσιεύσεις

Ιδιωτικοποιήσεις

Εγκλωβισμένη στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο είναι η κυβέρνηση και οι διορισμένες διοικήσεις των προς ιδιωτικοποίηση εταιρειών που θα πρέπει να ενημερώνουν και να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους τους αν επίκειται μεταβίβαση της επιχείρησης.

Αποχή εργαζόμενου από την εργασία του

Ο εργαζόμενος μπορεί για σπουδαίο λόγο να απέχει από την εργασία του και να λάβει κανονικά το ημερομίσθιο του… Πρόκειται για εξαίρεση στο σύστημα Δικαίου που καθιερώνει ότι αν κάποιος δεν καταβάλει αυτό που οφείλει δεν του δίνεται αμοιβή.