νέα – δημοσιεύσεις

Ιατρική Ευθύνη

Απαραίτητη η νομική εξειδίκευση σε ιατρικά σφάλματα.
Είναι πολυεπίπεδη η ευθύνη που συνεπάγεται για τον ιατρό ο οποίος λόγω οποιασδήποτε μορφής αμέλειας (ακόμη και ελαφράς) προκαλέσει το θάνατο ή κάποια σωματική βλάβη στον ασθενή του εξαιτίας κακής διάγνωσης ή ιατρικής εγχείρησης.