δημοσιεύσεις

Αποχή εργαζόμενου από την εργασία του

Ο εργαζόμενος μπορεί για σπουδαίο λόγο να απέχει από την εργασία του και να λάβει κανονικά το ημερομίσθιο του… Πρόκειται για εξαίρεση στο σύστημα Δικαίου που καθιερώνει ότι αν κάποιος δεν καταβάλει αυτό που οφείλει δεν του δίνεται αμοιβή.