δημοσιεύσεις

Ιδιωτικοποιήσεις

Εγκλωβισμένη στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο είναι η κυβέρνηση και οι διορισμένες διοικήσεις των προς ιδιωτικοποίηση εταιρειών που θα πρέπει να ενημερώνουν και να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους τους αν επίκειται μεταβίβαση της επιχείρησης.