δημοσιεύσεις

Ιατρική Ευθύνη

Απαραίτητη η νομική εξειδίκευση σε ιατρικά σφάλματα.
Είναι πολυεπίπεδη η ευθύνη που συνεπάγεται για τον ιατρό ο οποίος λόγω οποιασδήποτε μορφής αμέλειας (ακόμη και ελαφράς) προκαλέσει το θάνατο ή κάποια σωματική βλάβη στον ασθενή του εξαιτίας κακής διάγνωσης ή ιατρικής εγχείρησης.

Προστασία έναντι των τραπεζών

Εγκλωβισμένες στις δικές τους καταχρηστικές λογικές που επικράτησαν μεταξύ των  στελεχών τους κατά την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων είναι οι τράπεζες.