Φορολογικό Δίκαιο

Η TR Lawfirm παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα της φορολογίας και του φορολογικού σχεδιασμού, με μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα αποφυγής διπλής φορολογίας και συναλλαγματικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και σε κάθε φορολογικό θέμα που άπτεται του εταιρικού δικαίου. Η καθημερινή συνεργασία των εξειδικευμένων νομικών μας με τους φοροτεχνικούς συμβούλους της εταιρείας μας, αλλά και σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρείες οικονομικών και φοροτεχνικών συμβούλων, δίνουν στους πελάτες μας τη βεβαιότητα ότι στο νευραλγικό τομέα των φορολογικών, παρέχουμε την καλύτερη δυνατή πρόληψη, αλλά και την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση στα διοικητικά δικαστήρια. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Συγχωνεύσεις, εξαγορές,
 • Κοινοπραξίες και εταιρικές αναδιαρθρώσεις
 • Αποφυγή διπλής φορολογίας και φορολογία υπεραξιών ΦΠΑ,
 • Παρακρατούμενοι φόροι και δασμοί
 • Φορολογία επιχειρήσεων
 • Επενδύσεις και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
 • Επενδυτικά χαρτοφυλάκια
 • Υποστήριξη στην περίπτωση φορολογικών ελέγχων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Φορολογικές προσφυγές
 • Εκπροσώπηση στα Διοικητικά Δικαστήρια

 

Εμπειρία:

Σημαντικά θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος που πρόσφατα μας απασχόλησαν ήταν:

 • Η εταιρία μας, ενεργώντας για λογαριασμό μεγάλης Α.Ε. και στη συνέχεια όλου του ομίλου, πέτυχε την επίλυση όλων των εταιρικών και φορολογικών ζητημάτων, καθώς και στην επιτυχή τακτοποίηση στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες φορολογικών προστίμων.  
 • Προσφύγαμε κατά της επιβολής προστίμου για παραβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και πετύχαμε την αναστολή εκτέλεσης του προστίμου μέχρις εκδίκασης της προσφυγής.  Αντιμετωπίσαμε ζήτημα απαίτησης αποζημίωσης του Δημοσίου κατά πελάτη μας ύψους 5 εκ. ευρώ για θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος που βεβαιώθηκαν στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.