Τραπεζικό Δίκαιο

Στην TR Lawfirm την έννοια του «Τραπεζικού Δικαίου» την αντιλαμβανόμαστε από την πλευρά του ιδιώτη – δανειολήπτη. Με σωρεία αποφάσεων κατά των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σχετικά με τους καταχρηστικούς όρους δανείων, αλλά και στο πλαίσιο προστασίας του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) όπως ισχύει σήμερα, παρέχουμε νομική προστασία στους πελάτες μας και στην περιουσία τους έναντι των αυθεραισιών των Τραπεζών.

 

Εμπειρία:

Η εταιρεία μας έχει χειριστεί σωρεία υποθέσεων δανειοληπτών έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων:

  • Ανακόψαμε διαταγή πληρωμής Πιστωτικού Ιδρύματος από επαγγελματικό δάνειο λόγω υπέρογκου επιτοκίου ύψους 150.000,00 ευρώ.
  • Ακυρώσαμε πλειστηριασμό Πιστωτικού Ιδρύματος σε ακίνητη περιουσία δανειολήπτη λόγω καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από πλευράς της δανείστριας Τράπεζας, η οποία αποδείχθηκε ότι εσκεμμένα, σχεδόν επέμενε στο δανεισμό του πελάτη μας με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στη διοίκηση της επιχείρησής του.
  • Ανακόψαμε διαταγή πληρωμής από καταναλωτικό δάνειο λόγω παράνομου επιτοκίουα και παράνομου υπολογισμού ημερών έτους (360).
  • Ακυρώσαμε διαταγή πληρωμής από δάνειο που είχε δοθεί σε Ελβετικό Φράγκο, εξαιτίας μη ενημέρωσης του δανειολήπτη από την Τράπεζα για τους συναλλαγματικούς κινδύνους.