Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

H εταιρεία TRL διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα Οικονομικού Ποινικού Δικαίου. Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας συμβουλεύουν και εκπροσωπούν τους πελάτες μας σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων τόσο στο στάδιο της προανάκρισης όσο και στο δικαστήριο. Με υπευθυνότητα και συνέπεια προασπίζουμε τα συμφέροντα των εντολέων μας, τόσο από την πλευρά των εναγόντων/μηνυτών όσο και εναγομένων/κατηγορουμένων, ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής και απόκρουσης μηνύσεων, της άσκησης σχετικών αξιώσεων, της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, της αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και της εφαρμογής της νομοθεσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (αλλιώς?).

Η εταιρεία χειρίζεται με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις υπεξαίρεσης,  φοροδιαφυγής, υποθέσεις χρηματιστηρίου, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αδικήματα απάτης, απιστίας, πλαστών και εικονικών τιμολογίων και γενικά όλο το φάσμα των αδικημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας.