Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Οι πελάτες μας από το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται αυτόνομα στην Ελλάδα ή συμπράττουν με έλληνες επιχειρηματίες, γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις διαφορές που παρουσιάζει το δίκαιο και η επιχειρηματική πρακτική μεταξύ των χωρών, και με ποια διαδικασία οι αποφάσεις της διαιτησίας ή των δικαστηρίων της χώρας τους μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα και αντίστροφα.

Σύγκρουση δικαίου:

  •  Εμπορικών υποθέσεων
  •  Αστικής & επαγγελματικής ευθύνης
  •  Αθέμιτου ανταγωνισμού
  •  Πνευματικής ιδιοκτησίας
  •  Οικογενειακού δικαίου
  •  Αντιπροσώπευσης και διανομής.