Εμπορικό Δίκαιο

Η TR Lawfirm παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Η παροχή των υπηρεσιών εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιριών μέχρι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, εξαγορές και επενδύσεις. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί και επεκταθεί τα τελευταία χρόνια ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της προσφέροντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε όλους τους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου.Ταυτόχρονα το γραφείο μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένους οικονομολόγους, χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και ειδικούς σε τραπεζικά ζητήματα που συνεισφέρουν την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία τους στην υποστήριξη των νομικών μας υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές
 • Νομικός έλεγχος εταιριών (due diligence)
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων
 • Κάλυψη έναντι επιχειρηματικών κινδύνων
 • Αντιπροσώπευση, Διανομή & Δικαιόχρηση
 • Συμβάσεις συνεργασίας & μετοχικές συμβάσεις
 • Λύση και εκκαθάριση
 • Ανταγωνισμός
 • Διαιτησία
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Σήματα
 • Προστασία καταναλωτή

 

Εμπειρία:

Η TR Lawfirm χειρίστηκε πρόσφατα τις παρακάτω υποθέσεις:

 • Εκπροσωπήσαμε τη μειοψηφία μετόχων A.E. σε σχετικές διαφωνίες τους με την πλειοψηφία μετόχων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση, στις συμφωνίες των μετόχων και στον έλεγχο  Ελληνικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.  
 • Παρείχαμε νομική στήριξη στην μεγαλύτερη επιχείρηση ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Ελλάδα και σε μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια καθώς και στη δραστική αναδιάρθρωση θυγατρικών της εταιρειών.  
 • Παρείχαμε νομική αρωγή στη διαδικασία εξαγοράς μεγάλης Α.Ε. με αντικείμενο την ανακύκλωση χαρτιού.  Αντιμετωπίσαμε επιτυχώς υπόθεση αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε εταιρείες με αντικείμενο ιατρικό λογισμικό  και η οποία κατέληξε, εν είδη συμβιβασμού σε συγχώνευση των εταιρειών.  
 • Καταρτίσαμε το σύνολο των εμπορικών συμβάσεων εταιρείας συμβούλων με αντικείμενο την παραγωγή βιοαερίου. 
 • Η καταγγελία εταιρείας leasing – θυγατρικής Τραπεζικού Ιδρύματος κατά πελάτη μας Νευροχειρούργου με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη κλινικής, με αντικείμενο ειδικό μηχάνημα (ρομπότ) για νευροχειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου.