Δίκαιο Ενέργειας

Η άρτια εκπροσώπηση των πελατών μας που επενδύουν στην ενέργεια μας δίνει, ως εταιρεία, την ικανοποίηση ότι συμβάλλουμε στον κλάδο με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, με αιχμή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Διαχείριση Απορριμμάτων.   Η ΤR Lawfirn υποστηρίζεται από έμπειρους δικηγόρους και συνεργάζεται στενά με οικονομολόγους και μηχανικούς για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υποθέσεων της.  Ενδεικτικά, η εμπειρία μας σχετίζεται με:

  • Έργα βιομάζας, ηλιακής & αιολικής ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων & αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων
  • Έρευνα και ανάλυση νομικού πλαισίου αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων
  • Παράσταση-υποστήριξη σε όλα τα στάδια ελέγχου για την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι και την τελική υλοποίησή του
  • Έλεγχος κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Εμπειρία:

Σημαντικές υποθέσεις που η εταιρεία μας χειρίστηκε πρόσφατα στον τομέα αυτό:

  • Εκπροσώπησαμε ελληνική εταιρία από το χώρο της ανακύκλωσης στο πλαίσιο συμφωνίας κεφαλαίου επενδυτικής συμμετοχής με πολυεθνική εταιρία του εξωτερικού.   
  • Εκπροσώπησαμε ελληνική εταιρεία παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων (RDF) σε στρατηγική συμφωνία με τη μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία της χώρας.  
  • Υποστηρίξαμε έργο παραγωγής βιοαερίου στην περιοχή του Αγρινίου σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του. 
  •  Παρασχέσαμε νομικές συμβουλές σε εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.