Αστικό Δίκαιο

Η δυναμική της εταιρείας μας πλαισιώνεται από την προσωπική ευαισθησία των συνεργατών μας, στοιχείο απαραίτητο στο χώρο του Αστικού Δικαίου, όπου κεντρικός άξονας των υποθέσεων είναι ο ιδιώτης. Η TR Lawfirm με κοινωνική συναίσθηση και ανθρώπινη ευαισθησία σε θέματα οικογενειακού δικαίου (λύση γάμου, διατροφή, υιοθεσία) συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες του κλάδου της ψυχολογίας (ψυχολόγους – οικογενειακούς σύμβουλους & παιδοψυχολόγους) για τον αρτιότερο χειρισμό των υποθέσεων των πελατών μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας σε αυτό τον ευαίσθητο κλάδο δικαίου κάθε βοήθεια για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ειδικευόμαστε σε ποικιλία ειδικότερων τομέων, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να παράσχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή λύση, επιλέγοντας το καταλληλότερο ένδικο βοήθημα, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

 

 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Κληρονομικά δικαιώματα
 • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, νομικές συμβουλές για επαγγελματικές μισθώσεις
 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου
 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη
 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου
 • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών
 • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα

Εμπειρία: 

Μερικά μόνο από τα θέματα που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε είναι:

 • Η αγωγή αποζημίωσης για προσβολή της προσωπικότητας κατά πελάτη μας που ως μέλος Δ.Σ. ανωνύμου εταιρείας θεωρήθηκε εσφαλμένα ως συναυτουργός σε υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.  
 • Η αγωγή Τραπεζικού Ιδρύματος για ακύρωσης μεταβίβασης ακινήτου λόγω καταδολίευσης κατά πελάτη μας επιχειρηματία του χώρου των ειδικών εντύπων περιοδικού τύπου.   
 • Η τροποποίηση σωματείου και η διόρθωση – τήρηση των βιβλίων του.  
 • Η αγωγή ιδιοκτήτη φορτηγού πλοίου για την αθέτηση σύμβασης από τον αντισυμβαλλόμενό του επιχειρηματία ύψους 500.000,00 ευρώ.