Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να καταρτίσουμε μαζί ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πάντα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, που θα σας δώσει τις βάσεις για την υγιή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς φορολογικές εκπλήξεις…

Υπό την επίβλεψη μας είστε σίγουροι:

•       Για την άμεση εναρμόνιση με τη φορολογική νομοθεσία

•       Για τις εξειδικευμένες, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοποίησης, φορολογικές συμβουλές.

•       Για τη φορολογία και τη σύσταση εταιρειών στην αλλοδαπή