Οικονομοτεχνική Υποστήριξη

Είναι ο πυρήνας της όλης προσπάθειας και ο τρόπος να θωρακιστείτε έναντι των φορολογικών υποχρεώσεων σας. Ακριβώς επειδή δεν αφήνουμε να πράγματα να κυλούν χωρίς να ελέγχουμε τις καταχωρήσεις  τιμολογίων και τα έσοδα-έξοδα έχετε πάντα την κατάλληλη φοροτεχνική και νομική πληροφόρηση για να λάβετε τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις που θα αποδώσουν τα μέγιστα στην κερδοφορία και την ρευστότητα της επιχείρησης.

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε επιχειρηματικά τις επιχειρηματικές αποφάσεις σε θέματα:

  • Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • Σύνταξης ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
  • Σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης σας και σύγκριση τους με το budget, μέσω μηνιαίας παρακολούθησης αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
  • Στατιστική απεικόνιση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
  • Business Plans και μελέτες Βιωσιμότητας