Γραφείο Τύπου / Media Training

Με επαγγελματισμό προσεγγίζουμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με την πολύτιμη συνδρομή δημοσιογράφων – συνεργατών μας, με πολυετή – άνω των 20 ετών – εμπειρία, στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), η TR Lawfirm αναλαμβάνει την εκπροσώπηση πελατών στον Τύπο, τη συγγραφή Δελτίων Τύπου αλλά και την εκπαίδευση στελεχών στο χειρισμό των ΜΜΕ.

Οι δημοσιογραφικές υπηρεσίες παρέχονται είτε κατά περίπτωση (ad hoc), είτε με την υπογραφή σύμβασης για μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.