Άλλες υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το χειρισμό διαφόρων υποθέσεων από την κάλυψη των λογιστικών και φοροτεχνικών αναγκών των επιχειρήσεων, την έκδοση αδειών (περιβαλλοντικές άδειες, άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος) μέχρι και την απονομή συντάξεων σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων γίνεται με την ίδια σοβαρότητα που προσεγγίζουμε της υποθέσεις των πελατών μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Μέσω δικτύου συνεργατών και επιλεγμένων συμβούλων που στηρίζουν την επιχειρηματική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα ενασχόλησης και ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, η εταιρεία μας με το κύρος της ως εγγύηση, προσφέρει στον επιχειρηματία τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με ελεγχόμενο κόστος.