τομείς δραστηριότητας

Οι νομικές υπηρεσίες είναι από τη φύση τους περίπλοκες, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων. Στη σχέση πελάτη-δικηγόρου πρέπει αυτές να συγκεκριμενοποιούνται, ώστε να παράγονται επιτυχημένα αποτελέσματα. Ειδικά σε ένα νομικό περιβάλλον όπως αυτό της Ελλάδας, όπου κυριαρχεί η πολυνομία, η ασάφεια και οι χρονικές καθυστερήσεις, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα η πρόληψη και η γνώση των δυσκολιών, ώστε να χαραχθούν στρατηγικές στη βάση των δεδομένων της ελληνικής αγοράς.

Για να κριθούμε επιτυχημένοι, χρειαζόμαστε σταθερές αρχές.

H Εταιρεία μας, παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε σχέση με υποθέσεις δικαστικών αντιδικιών. Η δραστηριότητα μας στον τομέα της επίλυσης διαφορών περιλαμβάνει εξίσου την παροχή σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης και εκτίμησης συναφών κινδύνων, τη συμβιβαστική-εξώδικη επίλυση διαφορών και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.  Η Εταιρεία καλύπτει ένα πλήρες φάσμα δικαστηριακής υποστήριξης ενώπιον των εθνικών όλων των βαθμών, καθώς επίσης και ενώπιον διαιτητικών οργάνων. Με το «βραβείο» της επιτυχούς εκπροσώπησης των πελατών μας, επικεντρωνόμαστε στην κατάλληλη υποστήριξη των πελατών μας ενεργώντας πρωτίστως προληπτικά, προκειμένου να αποτρέψουμε εξαρχής τη δημιουργία οποιασδήποτε δικαστικής διένεξης. Σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή στην περίπτωση τυχόν δικαστικής διένεξης, υιοθετούμε τη στρατηγική της άμεσης και αποτελεσματικής επίλυσης της διαφοράς με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του πελάτη.

Η TR Lawfirm λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες της, στηριζόμενη στις εξής αρχές:

«Καίριες συμβουλές»

«Εξατομικευμένες υπηρεσίες»

«Άμεση ανταπόκριση»

«Ευέλικτη συνεργασία»

Για εμάς αποτελούν τη βάση της επιτυχίας και επιτυχία για εμάς σημαίνει πρόληψη και αποτέλεσμα