η οποία εργαζόταν ως βοηθός λογιστηρίου σε Ανώνυμη Εταιρεία και η οποία απολύθηκε καταχρηστικά λόγω της «απαίτησής της» να πληρώνεται τις υπερωρίες που δούλευε.

Διεκδικήσαμε για λογαριασμό της στα Εργατικά Δικαστήρια, αποζημίωση απόλυσης, διαφορά μισθού λόγω του ότι δεν πληρωνόταν με την Συλλογική Σύμβαση των βοηθών λογιστηρίου και αποζημίωση για την υπερωριακή της απασχόληση της τάξης των 2 ωρών ανά ημέρα για τα τελευταία πέντε έτη.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ως δίκαια τα αιτήματά μας και έκανε δεκτή την αγωγή στο σύνολό της!