Καταφέραμε άλλη μία ικανοποιητικότατη απόφαση  διαγραφής χρεών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για οικογένεια με μείωμένα εισοδήματα, διατηρώντας παράλληλα την προστασία της πρώτης τους κατοικίας.

Συγκεκριμένα, ζευγάρι συνοφειλετών με δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας ύψους 250.000,00 €, εκ των οποίων ο ένας σύζυγος κατέστη εντωμεταξύ συνταξιούχος με σχετική μείωση των απολαβών του, θα καταβάλει τελικώς ποσό  46.000,00 € σε βάθος 20ετίας, προστατεύοντας παράλληλα και την κύρια κατοικία του.