Διατυπώνεται μάλιστα η εκτίμηση ότι το πιστοδοτικό κενό (credit gap) για την ελληνική οικονομία ξεπερνά τα 34,5 δισ. ευρώ.

Ουσιαστικά, με την έκθεσή της αυτή η ΤτΕ τονίζει την προεξάρχουσα σημασία της αντιμετώπισης του τεράστιου όγκου των «κόκκινων» δανείων και μάλιστα προτρέπει τις τράπεζες να προβούν σε αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων τους (π.χ. περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων μέσω της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερο για τις εταιρείες επιτόκιο, ανταλλαγή εταιρικού χρέους με μετοχικό κεφάλαιο κ.λπ.).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως ο πιστωτικός κίνδυνος και η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μάλιστα, τα νούμερα που συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή της μάλλον την επιβεβαιώνουν.

Διαβάστε περισσότερα στην ΕφΣυν.